Prodej pozemku v k.ú. Komorovice
foto foto foto foto

Prodej pozemku v k.ú. Komorovice - trvalý travní porost, výměra 4.266 m2


Zástavba je podmíněna výsadbou ochranné zeleně na navazující části plochy K1. • V dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru ani v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době. Tato podmínka platí pro stávající i územním plánem navržené prostory.


Plocha v územním plánu Z4 - Z4 VS plochy smíšené výrobní 

Makléř: Pelantová Dagmar

tel.: 608 325 444

Číslo zakázky: 2083

název Prodej pozemku v k.ú. Komorovice
datum vložení 2021-04-07 10:06:14
datum aktualizace 2021-06-02
stav:  Aktivní
Cena: 9 000 000,- Kč